T´ave saste tai bachtale, romale! Shukar alen ki amari internet website tharo Landesverband Sinti hem Roma RomnoKher Thüringen e.V

Amen sijam jek Organizacija taro 2017 kaj amen arakas amen e Sinti hem Romencar basi Sinti hem e Roma kaj o Sance jek te oven basi o manusengere Prava sar so si e gadjen amen pomozinas basi Problemja ki Adnministracija, ko Firme bukakje, amen pruzinas jek sanca e cavenge kaj te sikloven posukar ki Skola te trebunel tumenge Advokati hem adava isi amen kaske trebinel pomoc saj te roden amen. Saj rodename opre andi amari kancelaria ando Erfurt. Amari Adressa Arnstädter Strasse 50, pro trito patro. Phudertde sam katar o 9 vakti katar i Jula dezi ti Parastuj. Amaro zutoury pala sako jekh jiveji.

Amari mail adresa info@romnokherthueringen.de

Saj hem Telefonski te roden amen

0176 30434816

0176 30558746